بخش چلگه زوزن

در ادامه افتتاح طرح هاى صنعتى با حضور طهماسبى، وزیر صنایع و معادن طرح توسعه مجتمع تولید توس چینى با سرمایه گذارى   ۱۱ میلیون یورو معادل   ۱۰۸/۵ میلیارد ریال که بزرگترین واحد در نوع خود در خاورمیانه با تکنولوژى   ۲۰۰۵ مى باشد افتتاح شد. در همین رابطه نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس پیش از سخنرانى رییس جمهور در اجتماع مردم خواف خواستار اجراى طرح ساخت مجتمع فولاد در شهرستان خواف واقع در شرق خراسان رضوى شد.
محمدرضا سجادیان گفت: این درخواست با توجه به منابع غنى سنگ آهن خواف صورت مى گیرد.
وى دستور تسریع در تجهیز معادن سنگ آهن خواف که به گفته وى در خاورمیانه بى نظیر است را از درخواستهاى مردم این شهرستان برشمرد.
وى گفت: مردم خواف از رییس جمهور مى خواهند تسهیلات بانکى براى ساخت کارخانه سیمان خواف که چهار هزار نفر از مردم سهامدار آن هستند ارایه شود. وى افزود: ساخت شهرک صنعتى و ناحیه صنعتى در بخش جلگه زوزن نیز جزو مطالبات مردم این شهرستان است.

/ 0 نظر / 23 بازدید