زوزن

اولین برکات دولت دهم در بخش جلگه زوزن

احداث شهرک صنعتی در بخش جلگه زوزن در پی سفر پر برکت وزیر دولت عدالت به شهرستان خواف

/ 0 نظر / 13 بازدید